Moussaka from Esperia Grill, Brighton, MA

photo of moussaka from Esperia Grill, Brighton, MA

Photo of moussaka from Esperia Grill, a Greek restaurant on Washington Street in Brighton, MA

(Go to food photo index.)